Algemene vergadering spreekt vertrouwen uit

AV1

Op zaterdag 13 maart vond de jaarlijkse Algemene Vergadering van Triatlon Vlaanderen plaats. Opnieuw geen fysieke bijeenkomst, maar een online vergadering. Ondanks deze beperking werd het een boeiende bijeenkomst waarbij de leden een overzicht werd gegeven van de werking van de federatie. De leden spraken hun vertrouwen uit in de werking en de toekomst, er werden een aantal belangrijke beslissingen genomen:

  • Uitbreiding bestuursorgaan: Niki Devoldere, Olivier Smekens en Hans Feryn zijn verkozen en treden toe tot het bestuur dat voortaan zal bestaan uit 8 personen;
  • Jeugdsport: er werden extra middelen voorzien voor jeugdsport. Via een werkgroep zal een voorstel worden uitgewerkt om deze duurzaam te investeren;
  • Website & digitaal platform: met steun van Sport Vlaanderen zal een nieuwe website en innovatief platform ontwikkeld worden. De eerste resultaten moeten zichtbaar zijn in het najaar van 2021;
  • Aandacht voor inclusiviteit: de algemene vergadering sprak de uitdrukkelijke ambitie uit om in de toekomst verder te investeren in inclusiviteit, met specifieke aandacht voor G-sport en diversiteit. Hier zullen in de toekomst specifieke acites voor ontwikkeld worden;
  • Evenementen en multisport: de verdere uitbouw van het evenementen- en multisportaanbod zal de komende jaren een belangrijk onderdeel van onze werking blijven. Zowel competitieve als recreatieve atleten moeten zowel op club- als wedstrijdniveau een uitgebreid en divers aanbod hebben. 

Een samenvatting kan je hier terugvinden. 
Het volledige verslag kan je hier nalezen.