addendum selectiecriteria 2015

De Nationale selectiecommissie heeft bijkomende criteria bepaald voor selecties van het EK elite te Genève en voor erkenning als VTDL topsporter. Meer informatie kan u vinden in bijgaand document.