Aan de slag met waarden in je club, team, organisatie

Vele organisaties, clubs en teams zijn vooral met “wat” te doen bezig. Resultaten en winst vormen te vaak de kern van de focus. In de bedrijfswereld zien we echter dat de meest geïnspireerde organisaties vertrekken vanuit de cruciale vraag “waarom”. In het boek “De golden circle” van Simon Sinek wordt inspirerend leiderschap prachtig in kaart gebracht.

Waarom?

“Waarom” staat voor de doelstelling, de drijfveer, datgene wat de ultieme aanleiding of visie is. Waarom bestaat je organisatie, club en team? En waarom doet het er toe voor anderen? Belangrijk is dat resultaten en winst geen geldige reden zijn voor waarom je iets doet. De motivatie moet veel dieper komen (vb plezier, teamgeest, het kunnen deel uit maken van de evolutie/proces).

Hoe?

Er moet gezocht worden naar wat de organisatie, club en team uniek maakt. “Hoe” staat voor het proces: de handelingen die verricht moeten worden om het  “waarom” te realiseren.

Wat?

In de Golden Circle van Sinek staat “wat” voor het resultaat en de uitkomst van “waarom”, ofwel het bewijs. Voor een team zijn dit resultaten, voor een organisatie vb de winst, aantal deelnemers, leden.

Hoe praktisch toepassen?

Ik ga het voorbeeld geven van hoe we binnen “Belgian Triathlon Team” hiermee zijn omgegaan op de stage in Vittel,  Lanzarote en Calpe.

Er werden telkens 2 formele teambuilding sessies georganiseerd in Vittel en Lanzarote van telkens een 2-tal uren.

Waarden

In deze sessies werden cruciale vragen gesteld zoals: Waarom ben je triatleet? Wat zijn je waarden als atleet en persoon? Waarom wil je graag deel uit maken van Belgian Triathlon? Welke waarden zijn belangrijk voor ons als team?

Deze waarden werden gedeeld en besproken en de meest voorkomenden van al de atleten werden als de “Team Belgium” waarden op de atleten vergadering gedeeld. In de daarop volgende stages en briefings voor wedstrijden zullen deze waarden weer aangehaald, besproken eventueel aangepast worden. Zo wordt op de komende stage in Calpe elke dag één van de waarden van Team Belgium centraal geplaatst en uitvoerig besproken. Het is heel belangrijk dat deze waarden van de atleten, leden van het team zelf komen en niet opgelegd worden.

Waarden van atleten en coaches van  Belgian Triathlon Team:

 • Teamspirit
 • Sharing-learning
 • Fun
 • Focus
 • Perseverance
 • Dedication
 • Passion
 • Engagement
 • Process
 • Respect
 • Open mindedness
 • Open communication
 • Positivism
 • Help-care for each other

De betekenis van deze waarden kunnen nu in kleine groepjes uitgeschreven worden en kunnen op prominente plaatsen in de organisatie opgehangen of geplaatst worden.

Proces

Nu kan naar deze waarden en de ware drijfveer van het team gehandeld en geleefd worden. Met een open communicatie maken de leden elkaar ook attent op het naleven van deze waarden. De focus ligt nu op wat echt belangrijk is voor het team: het “hier en nu”. Er wordt geen energie meer verloren aan veronderstellingen die waarschijnlijk nooit werkelijkheid worden of doomgedachten over de toekomst.

We zien al te vaak dat focus op het resultaat en voorspellingen (gedachten) rond een wedstrijd heel wat onnodige stress met zich mee brengen. Door op de waarden-de drijfveer (het waarom) te blijven concentreren is het veel gemakkelijker om in het proces te blijven en gewoon te doen wat je moet doen: namelijk stap voor stap werken om een zo compleet mogelijke triatleet te worden. Het deel uit maken van dit proces: samen als team groeien motiveert en geeft een succesgevoel aan elk individu. Op die manier wordt iedereen naar een hoger niveau gestuwd. Belangrijk in dit proces is dat alles bespreekbaar moet zijn via een open communicatie. Elk individu moet vertrouwen voelen, betrokken zijn en zich verantwoordelijk voelen voor de groei van het team. Op deze manier bouwen we aan een sterk Team Belgium en kunnen de atleten groeien naar hun hoogste potentieel.

Omgaan met stress

Ook is het zo dat bij een slecht resultaat je veel sneller uit de de ontgoocheling geraakt door je terug op het proces, de waarden te focussen. Indien je enkel op prestaties, top- plaatsen of winst gaat mikken, stort je wereld in bij een slecht resultaat terwijl de focus op de waarden je weer snel naar de volgende stap in je proces gaat brengen. Deze focus gaat je heel wat minder stress, angst en ontgoocheling bezorgen.

Resultaat

Er is één ding dat zo goed als alle mensen gemeen hebben vanaf de kleuterjaren en dat is dat iedereen “succesvol” wil zijn. Het is dus logisch en een natuurlijke constante dat iedereen voor het beste resultaat gaat.  Daarom is het onnodig om hier over te praten, het is een vanzelfsprekendheid. Echter vanaf het moment dat er over een resultaat in de toekomst wordt gesproken steekt “stress en angst” de kop op. Meestal gaat dit het uiteindelijk resultaat negatief beïnvloeden en de ontgoocheling voeden bij een minder resultaat. Ook is het resultaat niet controleerbaar (je kan pech hebben, de tegenstand kan beter zijn, je kan een slechte dag hebben). Daarom is de gulden regel om zo weinig mogelijk over resultaten te praten en wel over het proces te spreken. Waarom en hoe je gaat handelen.

Speed date

Via speed dating breng je alle betrokken face to face met elkaar in contact. Je kan de tijd laten varieren van vb 2 tot 5 minuten. Het is de bedoeling dat iedereen een kort contact heeft met elkaar waar alles bespreekbaar is. Op die manier versterk je de connecties tussen alle actoren en creëer je een open communicatie waar iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt.

Conclusie

Sta als organisatie, team of club eens stil bij “Waarom” je bestaat of bepaalde zaken doet. Neem je tijd en betrek de leden om de waarden mee op te lijsten  en te duiden. Het leven naar deze waarden als team verstrekt de banden en doet de focus naar het proces verschuiven. Het kennen en handelen naar de waarden motiveert individuen om mee te werken aan het proces van het team of organisatie. Op deze manier wordt de  betrokkenheid versterkt en een open communicatie gecreëerd.

 

Auteur: Nick Baelus, Bondscoach Belgian Triathlon, bondscoach@triatlon.vlaanderen

Publicatie: maart 2018