Secretaris-generaal zet stap opzij

vtdl

In overleg met het Dagelijks Bestuur VTDL heeft Stefaan Depaepe besloten omwille van gezondheidsredenen te stoppen als secretaris-generaal bij VTDL.

Tot einde 2017 blijft Stefaan voltijds in dienst, vanaf 1/1/2018 zal hij halftijds functioneren als Administratief Manager en zich toespitsen op innovatieve projecten. Stefaan zal zich inspannen om alle lopende zaken voor zijn vertrek als secretaris-generaal af te handelen en zijn taken naar behoren over te dragen.

Om een vlotte overgang mogelijk te maken wordt nu al een vacature opengesteld voor de functie van secretaris-generaal van de vzw VTDL. Deze info wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.

Stefaan heeft jarenlang de federatie trouw gediend als secretaris-generaal en wij wensen hem hiervoor alvast te danken.